VÝUKA – ROZSAH A NÁPLŇ

VÝUKA AUTOŠKOLY - ROZSAH A NÁPLŇ

Výuka probíhá v moderně vybavené učebně s kvalitní projekcí výukových programů a možností online sledování internetových zdrojů výuky.

Výuka a výcvik probíhají podle zákona č.247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

besip
asociace_autoskol_logo
ucebna_2
ucebna_1

ROZSAH VÝUKY AUTOŠKOLY

TEORETICKÁ VÝUKA

Teoretická výuka probíhá buď formou kurzu s pravidelnou docházkou na přednášky nebo formou tzv. dálkového studia podle individuálního studijního plánu, kdy se žák připravuje formou samostudia a absolvuje povinné konzultace s učitelem.

Předměty teoretické výuky:

 • předpisy o provozu vozidel
 • ovládání a údržba vozidla
 • teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • zdravotnická příprava (viz zdravotnická příprava níže)

 

PRAKTICKÝ VÝCVIK

Náplň (osnova výuky) je stanovena v příloze č.3 zákona č.247/2000 Sb.

Výcvik je zaměřen na správné používání vozidla a jeho údržbu, předepsané ovládání vozidla, praktický výcvik jízdy v různě zatíženém dopravním provozu, procvičování základních řidičských dovedností (parkování, přejíždění ve více jízdních pruzích, couvání, rozjezdy a brzdné manévry, křižovatky, rychlostní komunikace – dálnice a další).

Předměty praktického výcviku:

 • řízení vozidla
 • praktická údržba vozidla
 • zdravotnická příprava (viz zdravotnická příprava níže)

 

 

ZDRAVOTNICKÁ PŘÍPRAVA

Zdravotnické výuce věnujeme speciální pozornost, proto využíváme osvědčené výukové metody a praktické postupy. Zároveň však používáme názorné ukázky na moderních pomůckách, díky nimž si klient může natrénovat skoro reálnou záchranu života.

Torso dospělého s anatomickými znaky

Používáme prodloužené torzo dospělého s anatomickými znaky, realistickým záklonem hlavy a vytažením dolní čelisti. Možnost  nácviku prudkého stlačení břicha. Brad s elektronickou indikací zajišťuje kontrolu správného provádění umělého dýchání.

CardiAid – automatizovaný externí defibrilátor

Jednoduše použitelné zařízení speciálně vyvinuté. Jednoduše použitelné zařízení speciálně vyvinuté pro poskytnutí život zachraňujícího elektrošoku pacientů postižených náhlým srdečním selháním.

cardiaid

CardiAid – ECC Asistent

Výborný pomocník při kardiopulmonální resuscitaci je navržen tak, aby pomohl záchranáři (Vám) provést co nejefektivněji masáž srdce člověka zasaženého náhlou srdeční zástavou.

Díky CardiAid – ECC s Vámi natrénujeme optimální masáž srdce s ohledem na hmotnost (velikost) zachraňovaného.

CardiAid---ECC-Asistent-

NÁPLŇ DLE SKUPIN ŘO

Skupiny AM , A1, A2

Teorie:

 • 14h: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1h: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 6h: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2h: výuka zdravotnické přípravy
 • 3h: opakování a přezkoušení

Skupiny AM , A1, A2

Praxe:

 • 13h: výcvik v řízení vozidla
 • 1h: výcvik praktické údržby
 • 4h: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Skupina A o výkonu nad 35 kW

Teorie:

 1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A s omezením do 35 kW.
  • Teorii nemá povinnou.
 2. Žadatel není držitelem řidičského oprávnění skupiny A s omezením do 35 kW.
  • Rozsah teorie je stejný jako u “A do 35kW “.

Skupina A o výkonu nad 35 kW

Praxe:

 1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A s omezením do 35 kW.
  • Může se podrobit výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou a složí zkoušku z jízdy.
 2. Žadatel není držitelem řidičského oprávnění skupiny A s omezením do 35 kW.
  • Absolvuje přímo výcvik na skupinu A bez omezení.

Skupina B

Teorie:

 • 18h: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 2h: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 10: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2h: výuka zdravotnické přípravy
 • 4h: opakování a přezkoušení

Skupina B

Praxe:

 • 28h: výcvik v řízení vozidla
 • 2h: výcvik praktické údržby
 • 4h: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Skupina C

Teorie:

 • 10h: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 12h: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 10: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2h: výuka zdravotnické přípravy
 • 4h: opakování a přezkoušení

Skupina C

Praxe:

 • 18h: výcvik v řízení vozidla
 • 4h: výcvik praktické údržby
 • 4h: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Skupina D

Teorie:

 • 10h: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 12h: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 10: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2h: výuka zdravotnické přípravy
 • 4h: opakování a přezkoušení

Skupina D

Praxe:

 • 18h: výcvik v řízení vozidla
 • 4h: výcvik praktické údržby
 • 4h: praktický výcvik zdravotnické přípravy