VRÁCENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU

VRÁCENÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K VRÁCENÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ (ŘO)    

Co obsahuje výcvik autoškoly pro vrácení ŘO? 

 • K navrácení ŘP nemusíte v autoškole absolvovat cvičné jízdy,ale doporučujeme nejméně 1 jízdu s každým vozidlem, na které chcete vrátit oprávnění (doporučení zkušebního komisaře).
 • Pokud máte např. B+E, musíte z dané skupiny ŘO absolvovat seznámenís vozidlem a jízdu pro skupinu BE (tedy s vlekem), nikoliv nejdříve B a pak BE.
 • Nemusíte absolvovat všechny jízdy, pokud nechcete na některou skupinu vrátit ŘO.
 • Po absolvování jízd a seznámení s vozidlem v autoškole,Vás autoškola přihlásí ke zkoušce. Následně musíte zaplatit správní poplatek za zkoušku ve výši 700,- Kč na pokladně městského úřadu, u kterého budete vykonávat zkoušku.

Zkouška u zkušebního komisaře – z čeho se skládá:    

 • Z elektronického testu na znalost předpisů (na počítači – min. počet bodů za test je 43b z 50b).
 • Ústní zkoušky z praktické údržby a ovládání vozidla na všechny skupiny ŘO o které žádáte (skupiny C, CE, D, DE).
 • Z praktických jízd se všemi vozidly, na které chcete vrátit ŘO.
 • Vozy na zkoušku poskytne autoškola, z tohoto důvodu Vám doporučujeme si zaplatit “cvičné” jízdy a seznámit se s vozidlem.

 12 BODŮ – VYBODOVÁNÍ

Kdy můžete zažádat o vrácení ŘO? 

 • O vrácení řidičského průkazu, který jste pozbyl(a) v důsledku dosažení12 bodů, můžete zažádat nejdříve po 1 roce ode dne dosažení maximálního počtu bodů.

Jak se přihlásit do výcviku v autoškole pro vrácení ŘO? 

 • Přihlášku do autoškoly (ke stažení zde)
 • Posudek o zdravotní způsobilosti, Dopravní  psychotesty (u dopravního psychologa)
 • Uchazeč může zahájit kurz na vrácení řidičského průkazu již 30 dní  před datem ukončení zákazu řízení.

ZÁKAZ ŘÍZENÍ

Kdy můžete zažádat o vrácení ŘO?

 • Za účelem vrácení řidičského oprávnění musíte absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti, a to tehdy, když uplynul více než jeden rok ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.
 • Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až po skončení zákazu činnosti. Pokud Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít v momentu, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci!

Jak se přihlásit do výcviku v autoškole pro vrácení ŘO?    

 • Pro přihlášení do výcviku autoškoly musíte vyplnit přihlášku a donést nám ji spolu s rozsudkem soudu nebo rozhodnutím správního orgánu o zákazu činnosti (+ v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení), výpis z karty řidiče, posudek o zdravotní způsobilosti a pokud zákaz trval déle jak 6 měsíců, tak dopravní psychotesty .
 • Uchazeč může zahájit kurz na vrácení řidičského průkazu až po uplynutí  trestu (nabytí právní moci).

ZDRAVOTNÍ DŮVODY

Kdy můžete zažádat o vrácení ŘO? 

 • Za účelem vrácení řidičského oprávnění musíte absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti nejdříve tehdy, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky.
 • Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti.

Jak se přihlásit do výcviku v autoškole pro vrácení ŘO?    

 • Pro přihlášení do výcviku autoškoly musíte vyplnit přihlášku a donést nám ji spolu s výpisem z karty řidiče a posudkem o zdravotní způsobilosti.