VÝUKA NA TRENAŽÉRECH

OSOBNÍ AUTOMOBIL (skupina B)

Autosimulátor (trenažér) DS 2000/PRO 2Autosimulátor (trenažér) DS 2000/PRO 2

Dříve než usednete do našich výcvikových vozů, vše si vyzkoušíte a procvičíte bez jakéhokoliv stresu na nejmodernějším autotrenažéru v česku.

Řidičský simulátor (trenažér) DS 2000/PRO 2 – provedení Škoda Fábia, je schválen pro třetí skupinu řidičských trenažérů podle odstavce c) přílohy č.4 k zákonu č. 247/2000 Sb.

Možnosti výuky:

Základ tvoří 5 vyučovacích hodin, pro které jsou vymodelovány dvě rozdílná cvičiště, různě složitá města, rovné cesty i složitá horská silnicev několika variantách.

V rozšířené části se nachází scény pro nácvik řešení krizových situací, měření reakční doby a dálnice s různou hustotou provozu.

Připravují se města s různou hustotou silničního provozu.Ve všech scénách je možno navolit i jízdu v mlze, v noci, v dešti a sněhu.

MOTOCYKL (skupina A)

Motosimulátor (trenažér) HONDA  Motosimulátor (trenažér) HONDA

Tento trenažér byl vyvinut jako instrument pro zvýšení povědomí o bezpečnosti na základě vědomostí získaných během vývoje a užívání motocyklů v silničním provozu.

Zařízení umožňuje reprodukovat různorodé simulované situace na silnici realistickým způsobem.

Trenažér HONDA je schválen Ministerstvem dopravy jako trenažér třetí skupiny dle odstavce b) přílohy č. 4 k zákonu č. 247/2000Sb.

Možnosti výuky:

Simulátor Honda umožňuje tréning na cvičišti – tréning obsluhy a řízení motocyklu, jeho ovladatelnosti a přesnosti manévrování.

Předností je pak nastavení typu motocyklu dle obsahu, přičemž je zohledněna váha a výkon motocyklu a celkové možnosti jeho ovladatelnosti.

Připravena jsou nádherná města a mimoměstské silnice s běžnou dopravou (motocykly, automobily, nákladní soupravy, chodci).Simulátor reaguje na Vaši přítomnost a průběžně simuluje konfliktní situace za běžného provozu.