PRAVIDELNÉ ŠKOLENÍ

PRAVIDELNÉ PROFESNÍ ŠKOLENÍ PRO ŘIDIČE NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ A AUTOBUSŮ

TERMÍNY ŠKOLENÍ

25.05.2024 – 8:00 – volné

 

 

 • Informace o školení Vám poskytne Ing. Hemza na telefonu +420 773 380 403
 • Na vypsaný termín se lze přihlásit nejpozději 2 dny před školením.
 • V případě potřeby provedeme školení ve Vaší firmě.
 • Možnost realizace školení v termínu dle Vašich požadavků.
 • Základní cena školení 1000 Kč vč. DPH / osoba.
 • Sleva pro celofiremní školení. Sestavíme Vám individuální nabídku!

 TEMATICKÁ NÁPLŇ ŠKOLENÍ             NOVINKY 2024

 • Novely silničního zákona, dopravní značky
 • Pracovní režimy řidičů 561/2006 Sb., AETR, …
 • Mýto a vážení vozidel
 • Digitální tachografy a povinnosti ve vztahu k tachografům
 • Zásady bezpečné jízdy
 • Nákladní list CMR
 • Přeprava nákladu – nové metody a nařízení
 • Ekonomika a efektivita provozu nákladních vozidel
 • Novinky z první pomoci apod.
 • Zodpovězení dotazů, diskuze

JAK SE PŘIHLÁSIT NA ŠKOLENÍ

 1. Stačí vyplnit přihláškový formulář a poslat emailem nebo poslat v sms, ve whatsupu: jméno, příjmení, datum narození, bydliště a číslo řidičského průkazu (pokud není odebrán)
 2. Formulář emailem nebo sms (whatsup zprávu) zaslat nejpozději den před termínem školení nebo se přihlásit na provozovně

 

PŘEDMĚT PRAVIDELNÉHO ŠKOLENÍ 

 • Předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení
 • Pravidelné školení se provádí formou přednášky, doplněnou výukovými pomůckami, výukovými předměty, audiovizuálním přístrojem, apod.
 • Řidič se zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 vyučovacích hodin do konce pátého roku od data vydání profesního průkazu.
 • Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.
 • Sedmi hodinový roční kurz se provádí zpravidla v jednom dni.
 • 1 hodina = 60 minut
 • Účast je zaznamenávána do řidičova formuláře „Potvrzení o absolvování pravidelného školení“, který mu bude vydán při prvním školení.
 • Podmínkou účasti na školení je podaná přihláška, platný Řidičský průkaz a platný Průkaz profesní způsobilosti řidiče.
 • Školení je bez závěrečné zkoušky.
 • Možnost školení i o víkendu – dle domluvy.