KURZ NA AUTOBUS

Co obsahuje balíček KURZ NA AUTOBUS?

  • individuální a příjemný přístup instruktora / učitele – neustále se zdokonalujeme ve výuce autoškoly podle nejnovějších učebních metodik a právních předpisů zajímavou výuku v moderní klimatizované učebně
  • výcvik v současném autobuse SOR
  • tréning na nejmodernějších výukových pomůckách (“opilecký” simulátor, torso dospělého s anatomickými znaky, automatizovaný externí defibrilátor a další)
  • WIFI na učebně zdarma
  • výuku teorie s projekcí nejnovějších výukových programů

Charakteristika kurzu:  

D jsou zařazena motorová vozidla určená pro přepravu více než 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750kg.

Podmínky přihlášení:

věk 24 let (doložitelný)*
zdravotní způsobilost (potvrzení)
vyplněná přihláška

Doba trvání kurzu:

2 – 3 měsíce

Závěrečnou zkoušku u zkušebního komisaře je nutné zaplatit na pokladně MěÚ ve Žďáru nad Sázavou. Správní poplatek činí 700 Kč.

 

*Řidičské oprávnění pro skupinu D lze udělit osobě, která dosáhla věku 21 let. Tato řidičská oprávnění omezí obecní úřad obce s rozšířenou působností do dosažení věku 24let pouze k řízení vozidel

a) Ministerstva vnitra používaných policií,

b) Vězeňské služby České republiky,

c) ozbrojených sil České republiky,

d) obecní policie,

e) Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany,

f) celních orgánů,

g) při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.

 

Řidičské oprávnění pro skupiny D a D+E osobě, která dosáhla věku 21 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku stanoveného 24 let jeho držitele k řízení

a) v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu 9b),

b) je-li profesně způsobilý a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu 9b)

1. v rozšířeném rozsahu, nebo

2. v základním rozsahu, jedná-li se o řidičské oprávnění pro skupinu D a D+E a jeho držitel dosáhl věku 23 let, nebo, řídí-li vozidlo linkové osobní dopravy a trasa linky nepřesahuje 50km, 21 let.