CENÍK

Ceník platí od 10. 9. 2016, ceny zahrnují kompletní výuku a výcvik v rozsahu stanoveném zákonem č. 247/2000 Sb. včetně nákladů na zkoušky. V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky příslušným městským úřadům s rozšířenou působností.

Ceník výcvikových skupin, počet hodin výuky a výcviku, 1 vyuč. hodina = 45 min.

Skupina ŘO Popis Cena vč. DPH
AM Malý motocykl s konstrukční rychlostí v TP max. 45km/hod.
Teorie – 26 vyuč. hod., praktické jízdy – 13 vyuč. hod. / 2+1, 5,5,/ praktická údržba -1 vyuč. hod., zdravotní příprava praktická – 4 vyuč. hod., zkouška  z PPV a praktické jízdy
12500,-
A1 Malý motocykl do 125cm3 a do 11 kW
Teorie – 26 vyuč. hod., praktické jízdy- 13 vyuč. hod. /2+1,5,5/, praktická údržba – 1 vyuč. hod., zdravotnická příprava praktická – 4 vyuč. hod., zkouška z PPV a praktické jízdy
12500,-
A2 Motocykl (s omezením) do 35 kW
Teorie – 26 vyuč.hod., praktické jízdy -13 vyuč. hod. /2+1,5,5/, praktická údržba – 1 vyuč. hod., zdravotnická příprava praktická – 4 vyuč.hod., zkouška z PPV a praktické jízdy
12500,-
A Motocykl (bez omezení) nad 35 kW
Teorie – 26 vyuč. hod., praktické jízdy- 13 vyuč. hod./2+1,5,5/, praktická údržba – 1 vyuč. hod., zdravotnická příprava
Praktická – 4 vyuč. hod., zkouška z PPV a praktické jízdy
12500,-
 kondiční jízda 1 vyučovací hodina praktické jízdy A1,A2,A/ s instruktorem na druhém motocyklu 700,-
 kondiční jízda 1 vyučovací hodiny mototrenažeru 250,-

Skupina ŘO Popis Cena vč. DPH
B Osobní automobil
Teorie – 36 vyuč. hod., praktické jízdy – 28 vyuč. hod. /3+2+2, 12, 9/, praktická údržba – 2 vyuč.  hod., zdravotnická příprava praktická – 4 vyuč. hod., zkouška z PPV a praktické jízdy
13000,-
Výuka s individuální studijním plánem + 3000,-
B – kondiční jízdy 1 vyučovací hodina praktické jízdy „B“ 600,-
1 vyučovací hodina praktické jízdy „B96“ 800,-
1 vyučovací hodina autotrenažeru 350,-
BE Přívěs za osobní automobil
Teorie – 14 vyuč. hod., praktické jízdy – 8 vyuč. hod./2,2,4/, praktická údržba – 2 vyuč. hod., zdravotnická příprava praktická – 2 vyuč. hod., zkouška z PPV a praktické jízdy
8500,-
B96 Praktická jízda – 1 vyučovací hodina, zkouška z praktické jízdy 3000,-

Skupina ŘO Popis Cena vč. DPH
CE Přívěs za nákladní automobil
Teorie – 14 vyuč. hod., praktické jízdy – 8 vyuč. hod./2,4,4/, praktická údržba – 2 vyuč. hod., zdravotnická příprava praktická – 2 vyuč. hod., zkouška z PPV, praktické údržby a praktické jízdy
11 000,-
RA1-A2 Rozšíření z motocyklu do 125cm3 na motocykl s omezením do 35 kW
Teorie – 16 vyuč. hod., praktické jízdy – 7vyuč. hod. /2,2,3/, praktická údržba – 1 vyuč. hod., zdravotnická příprava praktická – 2 vyuč. hod., zkouška z PPV a praktické jízdy
10 000,-
Praxe 24 měsíců „“A1- pouze cvičná jízda a zkouška z praktické jízdy 4 500,-
RB-A2 Motocykl s omezením do 35 kW
Teorie – 16 vyuč. hod., praktické jízdy – 7 vyuč. hod. /2,2,3/, praktická údržba – 1 vyuč. hod., zdravotnická příprava
praktická – 2 vyuč. hod., zkouška z PPV a praktické jízdy
10 900,-
RA1-A Rozšíření z motocyklu do 125 cm3 na motocykl bez omezení nad 35 kW
Teorie – 16 vyuč. hod., praktické jízdy – 7 vyuč. hod. /2,2,3/, praktická údržba – 1 vyuč. hod., zdravotnická příprava praktická – 2 vyuč. hod., zkouška z PPV a praktické jízdy
10 000,-
RA2-A Rozšíření z motocyklu  s omezením do 35 kW na motocykl bez omezení nad 35 kW
Teorie – 16 vyuč. hod., praktické jízdy – 7 vyuč. hod. /1,2,5,5/, praktická údržba – 1 vyuč. hod., zdravotnická příprava praktická – 2 vyuč. hod., zkouška z PPV a praktické jízdy
10 000,-
Praxe 24 měsíců „ A2“- pouze cvičná jízda a zkouška z praktické jízdy 4 500,-
RB-A Motocykl  bez omezení nad 35 kW
Teorie – 16 vyuč. hod., praktické jízdy – 13 vyuč. hod. /2,2,3/, praktická údržba – 1 vyuč. hod., zdravotnická příprava
praktická – 2 vyuč. hod., zkouška z PPV a praktické jízdy
10 900,-
A1B Malý motocykl do 125 cm3 s manuální převodovkou a osobní automobil
Teorie – 37 vyuč. hod., praktické jízdy – „A1“ -13 vyuč. hod. /1+2, 5, 5/,“B“ – 28 vyuč. hod./3+2+2, 12, 9/,  praktická údržba – 1 + 2 vyuč. hod., zdravotnická příprava praktická – 4 vyuč. hod.
22 000,-
A2B Motocykl s omezením do 35 kW a osobní automobil
Teorie – 37 vyuč. hod., praktické jízdy – „A1“ -13 vyuč. hod. /1+2, 5, 5/,“B“ – 28 vyuč. hod./3+2+2, 12, 9/,  praktická údržba – 1 + 2 vyuč. hod., zdravotnická příprava praktická – 4 vyuč. hod.
22 000,-
RA1-A2B Nyní probíhá aktualizace informace ,-
AB Motocykl  bez omezení nad 35 kW a osobní  automobil
Teorie – 37 vyuč. hod., praktické jízdy – „A1“ -13 vyuč. hod. /1+2, 5, 5/,“B“ – 28 vyuč. hod./3+2+2, 12, 9/,  praktická údržba – 1 + 2 vyuč. hod., zdravotnická příprava praktická – 4 vyuč. hod.
22 000,-
T Traktor, min věk 17 let
Teorie -44 vyuč. hod., praktické jízdy – 21 vyuč. hod. /6,8,7/, praktická údržba – 8 vyuč. hod., zdravotnická příprava praktická – 4 vyuč. hod., zkouška z PPV a praktické jízdy duben – říjen
19 800,-
RB-T Rozšíření z osobního automobilu  na traktor
Teorie – 30 vyuč. hod., praktické jízdy – 10 vyuč. hod. /2,4,4/, praktická údržba – 5 vyuč. hod., zdravotnická příprava praktická – 2 vyuč. hod., zkouška z PPV a praktické jízdy duben – říjen
14 000,-
RB-C Rozšíření z osobního automobilu  na nákladní automobil, min věk 21 let
Teorie – 38 vyuč. hod., praktické jízdy – 18 vyuč. hod. /2,8,8/, praktická údržba – 4 vyuč. hod., zdravotnická příprava praktická – 4 vyuč. hod., zkouška z PPV, praktické údržby a praktické jízdy
19 500,-
RB-CT Rozšíření z osobního automobilu  na nákladní automobil a traktor, min věk 21 let
Teorie – 38 vyuč. hod., praktické jízdy – 28 vyuč. hod. /4,12,12/, praktická údržba – 4 vyuč. hod., zdravotnická příprava praktická – 4 vyuč. hod., zkouška z PPV, praktické údržby a praktické jízdy duben – říjen
29 000,-
RC-T Rozšíření z nákladního automobilu  na traktor
Teorie – 30 vyuč. hod., praktické jízdy – 10 vyuč. hod. /2,4,4/, praktická údržba – 2 vyuč. hod., zdravotnická příprava praktická – 2 vyuč. hod., zkouška z PPV a praktické jízdyduben – říjen
14 000,-
RC-D Rozšíření z nákl. automobilu  na autobus, min. věk 24 let
Teorie – 38 vyuč. hod., praktické jízdy – 14 vyuč. hod. /2,8,4/, praktická údržba – 2 vyuč. hod., zdravotnická příprava praktická – 4 vyuč. hod., zkouška z PPV, praktické údržby a praktické jízdy
29 000,-
RC-DCE Rozšíření z nákl. automobilu  na autobus a přívěsy za nákladní automobil a autobus, min. věk 24 let
Teorie – 38 vyuč. hod., praktické jízdy – 22 vyuč. hod. /4,10,8/, praktická údržba – 2 vyuč. hod., zdravotnická příprava praktická – 4 vyuč. hod., zkouška z PPV, praktické údržby a praktické jízdy
35 000,-
RB-D Rozšíření z osobního automobilu  na autobus, min. věk 24 let
Teorie – 38 vyuč. hod., praktické jízdy – 30 vyuč. hod. /4,16,10/, praktická údržba – 8 vyuč. hod., zdravotnická příprava praktická – 4 vyuč. hod., zkouška z PPV, praktické údržby a praktické jízdy
39 000,-

Profesní způsobilost

Typ školení Popis Cena vč.DPH
Vstupní 140h – profesní průkaz na skupiny C nebo D
130h teorie + 10h jízd nákladním automobilem (autobusem), zkouška: test
26000,-
Vstupní 45h – rozšíření PZ z C na D (platí i obráceně)
35h teorie + 10h jízd nákladním automobilem (autobusem), zkouška: test
18000,-
Vstupní 185h – profesní průkaz na skupiny C + D
165h teorie + 10h jízd v nákladním automobilu + 10h jízd autobusem, zkouška: test
39000,-
Pravidelné 35h – profesní průkaz na skupinu C, D
35h – teorie, bez závšrečné zkoušky. pouze pro držitele ŘO na sk. D získaný před 9/2009 nebo C získaný před 9/2009
6500,-